10 ነጥብታት መምዘኒ ጽሩይ ኤርትራዊ

መን እዩ ኤርትራዊ ? ንነብሰይ ደጋጊመ ይሓታ .. ..

ኩሉ መንነት ናይ ኤርትራ ኣብ ማሕፍዱኡ ዝዓቀበ ሰብ፡ ”ኤርትራዊ’ዩ” ምባል ንከይደፍር፡ ብመንጸር ዜግነታዊ መሰሉ ኣገናዚበ፡ ኣይደምደምኩዎን ። ሓደ ዜጋ፡ ኣብቲ ንልዕሊ 50 ዓመት ዝተገብረ ፖሎቲካዉን ዕጥቃዉን ቃልሲ፡ ዝረአን ዘይረአን ኣበርኩቶ ፡ ካብኡ ዝሰገረ መስዋእቲ ብምኽፋሉ ጥራይ ‘ዉን፡ ”ጹሩይ ኤርትራዊ ‘ዩ” ኢለ፡ ኣፈይ መሊአ ከይነግረሉ ዝዓግተኒ፡ ናይዚ ሕጂ ንሓልፎ ዘሎና መድረኽ፡ መሪር ሓቂ ኣሎ ። ኣብቲ፡ ኣብ 1997-2000 ዝነበረ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጲያን ስለ ዝተሳተፍካ ጥራይ ‘ዉን፡ ናይ ጹሩይ ኤርትራዊ ምስክር ወረቀት ከምዘይትዋሃብ፡ ብገዛእ ዓይንና ንርእዮ ዘሎና ዘስደምም፡ ክስተት እዩ ።

ስልዚ፡ ብኣቦርኩቶኻስ ይትረፍ ብትዉልድኻ ከማን ናይ ኤርትራዊ ዝግነት ምርካብ ጋዶ ኣብ ዝኾነሉ፡ ወይ ጋዶ ክገብርዎ ዝህቅኑ ሰባት ኣብ ዝሰሰንሉ እዋን ነዚ ኣርእስቲ እዚ ምግምዳሑን 10 ግዜ ምግልባጡን ዝጽላእ ኣይመስለንን !

መን እዩ ግን፡ ንስኻ ጹሩይ ኤርትራዊ ንስኻ ድማ ረሳሕ ኤርትራዊ ኢሉ ዝረቁሕ? ናብዚ መደምደምታ ‘ዚ ንምብጻሕ ዝጥቀመሎም ቅጥዕታት ከ ከመይ ዝኣመሰሉ ይኾኑ ? ንባዕሉ ኸ መን’ዩ ጹሩይ ኤርትራዊ ኢኻ ዝበሎ ? ናዓይ ከምዝርዳኣኒ ከምዚ ዝበልዎ ዛዕባ  ንድሕሪት ዝጎትት መባኾሪ ካብ ምኻን ሓሊፉ ክንዲ ፍረ ኣድሪ ወላ፡ ድሕነትን ሰላምን ዝፈጥር ኣይኮነን። ንፍተዎ ኣይንፍተዎ ግና፡ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ጉዳያትና ኮይኑ ስለ ዝርከብ፡ ነቶም ሎሚ መምዘኒ ጽሩይ ኤርትራዊ ኮይኖም ዘሎዉ ሃሰዉ ክብሎም ቀንየስ ፡ ሓሲበ ሓሳሲበ ናብዞም ኣብ ታሕቲ ዘሎዎ ነጥብታት ወዲቀ ኣለኹ  !

1ይ ፕረዝደንት ኢሰያስ ኣፎርቂ መተካእታን መዋዳድርትን ዘይርከቦ ፡ ዝበለጸን ዝለበመን መራሒ ምኻኑ ክትኣምን ኣሎካ !

2ይ  ስእሊ ተጋዳላይ ኢሰያስ ኣፎርቂ ዘሎዎ ማልያ ወዲኻ ዝተሳኣልካዮ ስእሊ ኣብ Facebook ክትዝርግሕ ኣሎካ ። ሰለማዊ ሰልፊ ክህሉ እንከሎ ድማ ” ንሕና ንሱ ፡ ንሱ ንሕና ” ዝብል  ጽሑፍ ዘሎዎ ስእሊ ፕረዝደንት ኢሰያስ ኣፎርቂ ኣብ ክሳድካ ኣንጠልጢልካ ክትረአ ኣሎካ ።

3ይ  የማነ ገብራኣብ ሰሚናር ኣብ ዘካይደሎ ኣዳራሽ ተረኺብካ  ከምዚ ኢልካ ክትሓትት ኣሎካ ፡ ” ብጻይ የማነ ወያነ ክወረኩም እንከሎ ናይ 20 ሽሕ ዶላር ቦንድ ዓድገልኩም ነይረ ፡ ኣብ ማይተመናይ ድማ መሬት ታዓደለ ኣሎኹ ። ሕጂ ንወያነ ንስኹም እንተወሪርኩሞ ናይ 200 ሽሕ ዶላር ቦንድ ምስዝዕድገልኩም ኣበይ መሬት ትህቡኒ ትኾኑ ? ”

4ይ  ኣስመላሽ ሓተታ ኣቅሪቡ ምስወደአ ናብታ ኣብ ዓዲ ትርከብ ዓባይካ ደዊልካ ፡ ” ዓባየይ ዓሎቅ ማለት እንታይ’ዩ ? ” ኢልካ ክትሓታ ኣሎካ !

5ይ  ኣብቲ እትነብረሉ፡ ሃገረ-ስደት ኮይኖም፡ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ሰለማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ሰባት እንተራኣኻ፡  ” ንምንታይ ኣብ ኣስመራ ኮይኖም ነዚ ሰለማዊ ሰልፊ ዘየካይዱዎ? ” ኢልካ ክትጭነቅ ኣሎካ ! ስእልታት ናይቶም ኣብ ማእከላይ ባሕርን ሲናን ዝሞቱ ኤርትራዉያን፡ ኣብ ማዕከናት ዜና ክትሪኢ እንከሎኻ ድማ፡” ኤርትራዉያን ምኻኖም ብኸመይ ኣረጋጊጾም? ”ኢልካ  ክትሓትት ኣሎካ !

6ይ ናይ 2% ግብሪ ዝከፈልካሉ ቅብሊት ኣብ ኣዝዩ ስትሩን ዉሑሱን ቦታ ከተቀምጦ ይግባእ ። ኣብ ማዓልቲ ድማ ብዉሑዱ 6 ሳብ ዳሃዩ ክትገብር ግድን’ዩ !

7ይ ኣብ ኤርትራ ሰለስተ ሃይማኖት ጥራይ ከምዘሎዋ ክትኣምን ኣሎካ ። ንሰን ድማኒ፥ ምስልምና ፡ ክርስትና ን ህግደፍን እየን !

8ይ ቀረብትኻ ንሬድዮ ኤረና ፡ ኣሰና ፡ ዓዋተ፡ ኣዝማሪኖን ካልኦትን ብኸመይ ትርእየን ኢሎም ምስዝሓቱኻ፡ ከምዚ ኢልካ ክትምልሰሎም ኣሎካ  ፡ ” ወል . .ሓቂ እየን ዝዛረባ . .ኤረ-ቲቪ ክሳብ ዘይበሎቶ ግና ኣይኣምነንን እየ። ”

9ይ ”ኣብ ኤርትራ፡ ብ G -15 ዝፍለጡ ፖሎቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ዝታኣሰሩ ኣሎዉ ድዮም?” ኢሉ ንዝሓተተካ ወጻእተኛ፡ እዚኣስ  ቦኽሪ እዝነይ እያ ” ኢልካ ከተፋንዎ ኣሎካ !

10ይ ንኹሎም ነዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ነጥብታት ዘየተግብሩ ዘበሉ፡ ኣብ ኣፎምን ፡ ኣብ መናድቅ Facebookን  ”  ዓጋመ   ” ኢልካ  ክትጽዉዖም ሃገርዊ ግደታኻ ምኻኑ ምዝካርን ምትግባሩን !

ሰሰናዩ !

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s