ሞት ቀ/ሚ መለስ ዜናዊ ንኤርትራ ሕቶ ዶ መልሲ ?

ሞት መሻቀሊት እያ ! እታ ቃል ክትጽዋዕ ፡ ክትደሀ ፡ ክንገረላን ወየ ክእወየላን ምስማዕ ጥራይ ተሻቅል ፡ ተሰምብድ ፡ ንዓጽመ -ስጋ ናብ ሓምኹሽቲ ዝልዉጥ ፍርሒ ተእቱ ።ኣብ ኣእሙሮ ተሽኮርድድ -ናብዝን ናብትን ክትብል ዊዒላ ትሓድር ። ኣብ ልቢ ዘይቀነየ ሓሳብ መሊሳ ንሂወት ፡ ንዓለም ፡ ንደቂ ሰብ ፡ ንተፈጥሮ ብሓድሽን ህያዉን መነጸር ከምትርእዮም ትገብር ።

ናይ ኩሉ ፍጡር ሞት ሓደ እካ እንተኾነ ፡ ንቡር ሞት ኣሎ ዘይንቡር ሞት ድማ ኣሎ ።ማዓልታዊ ኣሻሓት ሰባት ይሞቱ። እቶም ዕድለኛታት ኣብ ዓዶም ንቡር ብዝባሃል ኣገባብ ይሕዘነሎምን ይብከየሎምን ። እታ ንቡር ዝቆጸረቶ ዓለም ብሞቶም ትሓዝኖ ንማለቱ እዩ ።ንስድራቢቶምን ንፈተዉቶምን ግና ግዚ ዘይፍዉሶ በሰላ ገዲፎም ንሓዋሩ ካብ ገጽ መሬት ይክወሉ ። ምክንያትን ጠንቁን ብዘይየገድስ ፡ ዳርጋ ናይ ኩሉ ዝህቢ ዓለም ሞት ምስ ንቡር እዩ ዝጽብጸብ ።ዘይንቡር ዝቁጸር ሞት ግና ኣሎ ።

ሞት ናይቶም ኣብቲ ዝበረኸ መድረኽ ዓለም ስሞም ዘጸዉዑ ፡ ኣብ ሕብረተሰቦምን ዓለምን እንተ ኣወንታዊ እንተ ኣሉታዊ ተራ ዝተጻወቱ  ሰባት ዘይኑብር እዩ ። ልዕሊ ዝግበረሎም ዘይንቡር ሓዘን ድማ ብዙሕ ይዝረበሎምን ፡ ይዝንተወሎምን ይትረኸሎምን ። ኣማዉቶኦም ንሙሁራትን ተማራመርቲ ሓቅን ናብ ሰፍ ዘይብል ህጹጽ ዕዮ የእቱዎም ። ኣማዉቶኦም ኣካታዒ ፡ ድሕሪ ሞቶም እቲ ዝሓደግዎ ቦታ እንታይ ከምዝመስል ንምግማት ድማ ኣካታዒ ይኸዉን ። እዚ ድማ ወይ ንባዕሉ ምዕራፍ ታሪኽ ወይ ናብ ሞዕራፍ ታሪክ ዘእቱ መእተዊ ይኸዉን ።

ኣህጉርና ኣፍሪቃ ኣብዚ ዓመት ኣዚ ጥራይ ዘይኑቡር ሞት ናይ 4  መራሕቲ ሃገራታ ክትቅበል ግድን ኮይንዋ ኣሎ ። ካብ ሞት ፕረዝደንታት ጋና ፡ ጊኒ-ቢሳውን ማላዉን  ግን ሞት ናይቲ ኣብዚ ሳልስቲ ዝዓረፈ ቀ/ሚ  ኢትዮጲያ ኣቶ መለስ ዜናዊ ዝያዳ ኣዛራብን ኣሻቃልን ኮይኑ ኣሎ ። ኩሉ እዚ ንኣበርኩቶን ሞያን መለስ ዜናዊ ንምትንታን ዝቀርብ ዘሎ መግለጺታት ድማ ንጋሂ ፡ ደስታ ፡ትጽቢት ፡ ሕቶ ፡ ድለት ፡ ባህግን ረብሓን ገለጽቱ ዘንጻባርቅ ካብ ምኻን ሓሊፉ ንሓቀኛ ሰብነት ፡ መንነት ፡ ብቅዓት ፡ ሞያ ፡ ታሪኽ ፡ ኣሰርን ሓድግታትን  መለስ ዜናዊ ዘርኢ ኣይመስለንን ።

እዚ ካብ ኢትዮጲያዊ ኣቦን ኤርትራዊት ኣደን ሕንፋጽ ባህላዊ ደም ሒዙ ዝተወልደ ፡ ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ እንከሎ ፡ ናይ ዩኒቨርስቲ ትምህርቱ ጠንጢኑ ናብ በረኻ  ንሓርነት ክቃለስ ዝወጸ ፡ ድሕሪ 17 ዓመት ናብ ሃገሩ ብምምላስ ነታ ተፈጥሮ ህዝብን ጸጋን ብዘይብቂ ዝዓደላ ገዛፍ ሃገር ን21 ዓመት ዝመረሐ ሰብኣይ ክሳብ ክንደይ ስንክሳራዊ ምንባሩ ርዱእ እዩ ።

21 ዓመታት ስልጣን መለስ ዜናዊ !

ግምቦት 20 1991 ገለ ኢትዮጲያዉያን ከም ማዓልቲ ምዉላድ ዲሞክራሲ ኣብታ ሃገር ገይረም ዝርእይዋ ኣሎዉ ።ድሞክራሲ ግን ኪኖ እታ ማዓልትን ኪኖ ሎምን ከምዘላ ድሮ ተራጋጊጹ ኣሎ ።ሽሕ እካ መለስ ዜናዊ ንኢትዮጲያ ሓንቲ ካብተን ቁልጡፍ ምዕባለ ዘርኣያ ዉሑዳት ሃገራት ከምትኸዉን እንተገበረ ፡ ኣብ መሰረታዊ መሰል ዚጋታት ፡ ናጽነት ሓሳባትን ድሞክራሳዊ ምርጫ ን ተጻዋርነትን ቦኺሩ ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ንዜጋታቱ ብብረት ብምርሻን ድምጺ ህዝቢ ክሰርቅ ተራእዩ እዩ ። እዚ ግን ምስ ኣብ ሃገርና ዘሎ ምዕባለ ክናጻጸር እንከሎ ብዉሑዱ ኢትቶጲያዉያን ልዕለና ኣብ ምርግጋጽ ኣድማሳዊ መሰልን ፡ ናጽነት ፕረስን ኣመና ስጊሞም ከምዘሎዉ ከይዘንጋዕካ ማለት  እዩ ።

ሪኢቶ ዓለም ኣብ መለስ ዜናዊ !

መራሕቲ ሃገራት በሊሕን ማርሻ ምዕባለን ኢሎም ይገልጽዎ ። ተቃወምቱን ኣህጎራዉያን ተጣቅቲ መሰል ደቂ ሰብን ሂወት ንጹሃት ዘጥፈአ ወልቀመላኺ ኢሎም ይነግርሉ ።ደገፍቱ ድማ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጲያ እቲ ዝበለጸ መራሒ ምንባሩ ብሓበን የስቆርቁርሉ። ኣብዚ ሪኢቶ ግዳማዊ ዓለም ተመሳሳሊ እዩ ። ኢትዮጲያ ግና ናብ ክልተ ዝተመቀለ ሪኢቶ ተስምዕ ኣላ ።

ኤርትራኸ እንታይ ትብል ኣላ ?

ኤርትራዉያን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ዝነበርዎ ሕጂ ዉን ንሞት መለስ ዜናዊ ብክለተ ዓይኒ እዮም ዝርእዩዎ ዘሎዎ ። እቶም ንመለስ ብ Eri-tv ፡ ድምጺ ሓፋሽን ካልኦት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዉሽማታት ዝኾና ማዕከናት ሓበረታን ዝፈልጥዎ ” ናይ ኤርትራ ጽቡቅ ዝደሊ ኣይነበርን እሞ እናኳዕ ሞተ ” ንምባል ኣይበኾሩን ። እቶም ንመለስ ካብዘን ኣብ ላዕሊ ዝተገለጻ ሚድያን ማዕከናት ሓበረታን ዝፈልጥዎ ኤርትራዉያን ግና ብሞት መለስ ዝተሰመዖም ጋሂ ብምግላጽ ፡ ሉኡላዉነት ኤርትራ ናብ ሓደጋ ይወድቅ ከምዘሎ ስክፍቶኦም የገልጹ ኣሎዉ ።

ብሓቂ ዶ ልእላዉነት ኤርትራ ናብ ሓደጋ ይወድቅ ይኸዉን?

ነዛ ሕቶ ናብ ግዜ ገዲፈ ፡ ሪኢቶ መንግስቲ ኤርትራ ክሰምዕ ምደለኹ ። መንግስቲ ኤርትራ ግና ግዲ ሞት ናይቲ ከዳሚ ኢሉ ዝሽምጥጦ ዝነበረ መራሒ ሃንደበት ኮይኑዎ ፡ እንተ ካብ ሓጎስ እንተ ካብ ጋሂ ዝነቀለ ኩቱር ስምባደ ልሳኑ ኣትሒዝዎ ታዓዚሙ ዩ ቀንዩ ዘሎ ። ስልዚ እዚ ሕቶ ኣብ ዉሑድን ዝተባታተኸ ናይ ዜና ዓንቀጻት ተበጊስካ ክትምልሶ ከቢድ እዩ ። ንግደ ሓቂ ግን ናይ ኤርትራ ሉኡላዉነት ሕጂ ዘይኮነ  መንእሰያታ ካብቲ ንንእስነቶም ምቁርጣም ዊሒድዎ ስብኣዉን ዜግነታዊ መሰሎምን ዝዘረፈ ስርዓት ንከልግሱ ፍቆዱኡ ምስ ተሰደዱ እዩ ተደፊሩን ኣብ ሓደጋ ዝወደቀን !

ድሕሪ መለስ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጲያን እንታይ ከምዝመስል ንምግማቱ ኣሸጋሪ ዝገብሮ ድማ ኣብ ኤርትራ ጥዕና ዘሎዎ ፖሎቲካ ስለ ዘየሎ እዩ ። መለስ ዜናዊ ኣብ ዝሓለፈ 10 ወይ 20 ዓመት ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ናጽነታን ዝነበሮ ኣጠማምታ ከመይ ነይሩ ? ኣብ ኩናት ኢትዮ -ኤርትራ ዝነበሮ ተራ ኸ ከመይ ይነብር ? ናይ ባሓቂ ዶ ከምቲ መንግስትና ዝነግረና ንኤርትራን ህዝባን እንደገና ብእግሪ ኢትዮጲያ ንክረግጻ ይሓልም  ነይሩ ይኸዉን ? እቲ ምስ ኣመሪካ ተማሻጢሩ ንኤርትራ ናይ ምድኻምን ፡ ኣዳኺምካ ድማ ንምብትታና ይሰርሕ ነይሩ ተባሂሉ ብመንግስትና ዝምደረልና ኸ ሓቂ ዶ ይነብር ? እናበልካ ኣብ ዝጨራሕካዮም ሕቶታት ተሰቂልካ ነታ ኣብ ሰማያት ፖሊቲካዊ ሽርሒ ዝታሓበአት ሓቂ ክትርእያ ትህቅን።

ሓደ ከይተጠራጠርና ንርደኦ ሓቂ እንተኣሎ ፡ መለስ ዜናዊ ዝመርሖ መንግስቲ ኣብክንዲ በቲ ኣሻሓት መንእሰያት ዘህለቀ ኩናት ተጣዒሱ  ሰላም ንምስሳን ዝዓዪ ፡ ነቲ መራሕቲ ኤርትራ ከም ምክንያት ዘቅርብዎ ናይ ዶብ ምሕንጻጽ ንሱ ዉን ብጊዱኡ ጣቃ ብዘይብሉ ቓንቃ ከባኹሮ እዩ ጸኒሑ ።ኣብዚ ደሚቁ ዝረአ ሓቂ እንተነይሩ ክልቲኦም መራሕቲ ንሰላም ሕድገት ካብ ምግባር ተተፋኒንካ ኮኮረሻኻ ምማቅ እዮም መሪጾም ።

ህልኽ ላማ የዋሕጥ ከምዝባሃል ድማ ነቶም ህዝብታት – ብፍላይ ንህዝቢ ኤርትራ ብጩቕ ኣብ ዘየብሎ ንፍትሒ ብዓይኒ ሃገርዊ ድሕነት ናብ ዝርኢ ኩነት ደርብይዎ  ። ካብቲ ሕሱም ስኪዐት ከምልጥ ድማ ንነብሱ ዉሑስ ናብ ዘይኮነ መገዲ ክትዕዘር ክሳብ ዝጭክነላ ኮይኑ ይርከብ ።

ናይ ቀረባ ሓቂ ግና ኣሎ. . . .

መለስ ዜናዊ ነቶም ካብ ዘይፍትሓዊትን ጨካንን ኢድ ህግደፍ ብዓረር እናተሃደኑ ናብ ኢትዮጲያ ዝኣተዉ ኤርትራዉያን ስደተኛታት ሙዕቃብ ሓሊፍዎ ከሐንቅቆም ከም ዝተራኣየ ናይ ቀረባ ሓቂ እዩ ። ነቶም ሕብሪ ዓይንኹም ደስ ኣየበለናን ኢሉ ዝሰጎጎም ድማ ብወግዒ ይቅረታ ሓቲቱ ፡ ነቲ ገዲፎሞ ዝወጹ ንብረቶም ንክመልስዎ ከምዘፍቀደ ኣይርሳዕን ። ካብ ሰናይ ድለት ድዩ ወላ ንፖሎቲካዊ ጸወታ ዩ ዝብገስ ነይሩ ብዘይየገድስ ድማ እቲ ዉሳነ ንልቢ እቶም ግዳይ ናይቲ ዕዉር ስጉምቲ ዝነበሩ ኤርትራዉያን ክምስ ከምዘበለ ርዱእ እዩ ።

ካልእ መለስ ዜናዊ ነቶም ኣንጻር ህግደፍ ዝቃለሱ ዉዱባትን ሲቪካዉያን ማሕበራትን ሕቅፎን ሕቆን ኮይኑዎም እዩ ጸኒሑ ።ብዘይምግናን ድማ ከም መለስ ዜናዊ ገይሩ  ህዝቢ ኤርትራ ንስለ ናጽነቱ ንዝኸፈሎ መስዋእቲ ዘኽብር ፡ ከም መለስ ዜንዊ ንህልዉ ኩነትትን ባህግን ህዝቢ ኤርትራ ዝርዳእ ኢትዮጲያዊ ፖሎቲከኛ ዛጊት የልቦን ።

እሞ ሞት መለስ ዜናዊ ን ኤርትራ ሕቶ ዶ መልሲ እዩ ክኾና ?

ህዝቢ ኤርትራ ምስ መለስ ዝነበሮ ናይ ማዕዶ ፍቅሪ  ኣብ ግምቦት 1998 ዩ ኣብቂዑ ።ናይ ኩሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈጸመ ወራር(ብቃንቃ መራሕትና) መለስ ዝሃንደሶ ምንባሩ ወግሐ ጸብሐ ምስ ተነገርና ኣሚንናዮ ።ንእመኖ ኣይንእመኖ ‘ዉን ሽዑስ ካልእ ኣማራጺ ኣይነበረናን ። ስጋብ እዛ  ለይቲ ሎሚ ድማ መለስ ዜናዊ ቀንዲ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ምኻኑ እዩም መራሕትና ዘእዉዩልና ። ስለምንታይ ግን ነዛ ካለአይቲ ናይ ትዉልዲ ሃገሩ እትኾኖ ንእሽቶይ ሃገር ክሳብ ክንዲ ‘ዚ ይጣማመታ ? ኢለ ክሓስብ እንከለኹ ከምዝኾነ ኤርትራዊ ንጹር መልሲ ንምርካብ ይስእን ። ስም መለስ ዝሓቆፉ ሕቶታት ኣብ ኤርትራ ማእለያ የብሎሙን ። መብዛሕትኦም መንግስትና ዝመሃረና ብምኻኖም ግዳ ምስ ግዜ ባዕሎም መልሲ ክኾኑ ኢኻ ትዕዘብ ።ሕጂ እቲ ናይ ወያነ ዝሓየለ ኣእሙሮ ምስ ሞተ ኸ ፡ መራሕትና ሓድሽ መደርበዪ ሕመቆም ዝኾዉን ተጻይ ድዮም ከምጽኡልና ወላስ ሓድሽ ኣፍደገ ሰላም ከምዝተርኸበ እዮም ከበስሩና ። ኣነስ ጽባሕ ዘይኮነ ሎሚ ነቲ ዳሕራዋይ ክሰምዕ ምደለኹ !

መለስ ዝሓደጎ ኣሰር !

መለስ ዜናዊ ንኢትዮጲያ ብነብሳ ክትሓድር ከምእትኽእል ዘእመና ሃዋርያ ጽጋብን ምዕባለን ምንባሩ ዝካሓድ ኣይኮነንን ።ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ከም ናይ መለስ ዝመሰለ ኣእሙሮ ዘሎዎ መራሒ እንተዝርከብ  ኣብዚ ዞባ ሓድሽ መዋእለ- ስልጣነ ምተቀልቀለ ነይሩ ።

ብሓፈሻዊ ኣዘራርርባ ፡ ቀ/ሚ መለስ ዜናዊ ምስ ፕረዝደንት ኢሰያስ ኣፎርቂ ሓቢሮም ኣብ ሂወት ህዝብታት ናይ ክልቲአን ሃገራት ፡ ኣሰራት ጽቡቁን ሕማቅን  ኣንቢሮም ኣሎዉ ። እቲ ጽቡቅ ክንደይ ከምዘገርመና ፡ እቲ ሕማቅ ድማ ክንደይ ከምዘሳቅየና ንክርድኡ ግዳ ካብቲ  ን20 ዓመታት ብቅርጽሞም ዝተሰቀልዎ ናይ ስልጣን ሰገነት ወሪዶም ማዕረ ሰቦም ንክኾኑ እንተዝፈቅዱ እዩ ነይሩ ።

ደጊም መለስ ዜናዊ ሞት ስለ ዝቀደመቶ ነቲ ኣብ ሂወትና ዝገደፎ ኣሰር ክርኢ ኣይክእልን እዩ ። ፕረዝደንት ኢሰያስ ግና ዝተረፈ ዕድሚኡ ከማይ ከም ተራ ኤርትራዊ ዉልቀሰብ ኮይኑ ኣብ ሂወትና ኣንቢርዎ ዘሎ ኣሰር ንክርኢ ፍቃድን ትብዓትን እንተዘጥሪ ክንደይ ሰናይ ምኾነ ።

ዳሓር ድማ ብሞት መለስ ዜናዊ ኤርትራ ሕርሕራይ ገይሩ ዝተሰቆራ ምስጢር እንተኣሎ ሞት ናሓፊት ዘይ ምኻና እዩ ።ከም ሰብ ኣይተዳሉ ኣይተሻሩ ! ፍርዳ ጎይታን ጊላን ፡ መራሕን ተራን ኢሉ ዝፈላሊ ፍትሒ የብሉን ።መን ኢኻ ፡ እንታይ እዩ ሞያኻ ፡ ሓይልኻ ፡ ዝናኻን ሃብትኻን ከይዓጀባ ኣብ ዝማእማኣ ግዚ ንነፍስኻ ካብ ስጋኻ ንሓዋሩ ትፈልያ ። ነፍስኻ ኣብቲ ሰማያዊ ዓለም ብግብራ ትፍደ ። ስምካ ድማ ኣብዛ መሬት ብግብራ ክትዝከር ትነብር ።

ንህዝቢ ኢትዮጲያ ጽንዓትን ዝበርሃወ መጻኢን ይምነየሉ !

ሰሰናዩ !

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s