ሓድሽ ጅማሮ

እዚ መጀመርታ እዩ |

ወይ ንመጀመርታ መጀመርትኡ ፡

ዝኾነ ነገር ይዕበ ይንኣስ መጀመርታ ኣሎዎ ። ንክትጅምር ትጅምር ፥ንክትቅጽል ትጅምር ፥ ንክትፍጽም ትጅመር ። ምጅማር  ንባዕሉ ግና ቃልሲ ወይ ገለ ክፋል ናይ ቃልሲ ክከዉን ይኽእል እዩ። ነገር ግን ፥ ንዘጀመርናዮ ነገር ፍሉጥ ምዕራፍ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ብዘይ የገድስ ተቃሊስና ፥ ሽግ ተስፋና ዓቲርና ፥ ከይተሓለልና እንተ ኣቀጺልናዮ ዓወት ከምእንድረር ነጋሪ ኣይየድልየናን ኢዩ ።

ዝጽበየና መገዲ ብዘይየገድስ  ክንጅምር ኣሎና |

ይጅምር ኣሎኹ |

ብሎግ ምጽሓፍ ሙሉእ ግዝኻ ወፊኻ እትዓዮ’ሞ ኣማስያኡ ድማ ማሃያ እትጽበየሉ ስራሕ ኣይኮነን ። ወይ ልክዕ ንምኻን ናዓይ ኮምኡ ኣይኮነን ። ምጽሓፍ ስለ ዝፈቱ ጥራይ  ብምስጥምቃር ባህ ኢሉኒ ክገብሮ እየ ዝደሊ ። ምንባብ ዝፈቱ ግዱስ ድማ ነቲ ብትርፊ ግዝኻ ዝጻሓፍካዮ ይሕንሽሸልካ ።

‘ኣብዚ ፥ ጻሓፊ ንክዛናጋዕ ይጽሕፍ ፥ ኣንባቢ ድማ ንክዛናጋዕ የንብብ ። ሽዑ ሂወት ናይ ዞም ክልተ ኣብ ገለ ነጥቢ ይራኸባ እሞ ደስ ዘለዎ ህሞት የሕልፋ ። ‘ከፍ ኣሎዎ ሓቀይ

ኣብዛ ናይ መላለይት ጽሕፍቲ ካብዚ ንላዕሊ ምውሳኽ  ግዳ ክፍ የብሉን ሓቀይ |

ሰሰናዩ

Advertisements

About habtomkid

I love to think and write about Freedom ,Love ,Friendship and Art
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s